Livercare

Livercare

HealthAid Livercare čuva jetru i pomaže organizmu da se izbori sa virusima

Smatra se da jetra učestvuje u preko 500 procesa u organizmu. Naziva se i “laboratorija organizma”. Najvažnije funkcije jetre su sinteza i izlučivanje žuči, sinteza lipida i holesterola, regulacija metabolizma ugljenih hidrata, sinteza faktora koagulacije, albumina, enzima. Od posebnog je značaja što jetra metaboliše i detoksikuje lekove, toksine i ostale štetne supstance i time onemogućava dalja oštećenja u organizma.

Bolesti jetre većinom dovode do određenog stepena hepatocelularnog oštećenja i nekroze, izazivajući poremećaje vrednosti raznih laboratorijskih testova, a ponekad i subjektivne smetnje.  Smetnje mogu biti posledica same bolesti jetre (npr. žutica zbog akutnog hepatitisa) ili komplikacija bolesti jetre. Hronične bolesti jetre predstavljaju veliki zdravstveni problem širom sveta.

Savremeni način života, izloženost zagađenju,  hronične bolesti , primena lekova, konzumiranje brze hrane, alkohola ili cigareta mogu opteretiti jetru. Kako bismo sačuvali optimalnu funkciju jetre, veoma je korisna primena hepatoprotektiva

Livercare  štiti ćelije jetre i ubrzava detoksikaciju jetre. Stabilizuje membranu ćelija jetre i sprečava ulazak toksina u same ćelije. Sprečava potrošnju glutationa koji je osnovni i najvažniji antioksidans u našem organizmu. Livercare  stimuliše sintezu proteina i tako doprinosi obnavljanju oštećenih ćelija jetre. Neutrališe dejstvo slobodnih radikala i oslobađa fiziološke mehanizme detoksikacije. Smanjuje sintezu i oslobađanje medijatora zapaljenja

 

Zdrava jetra je od esencijalnog značaja kako za specifični tako i za nespecifični imunitet.

Virusi oštećuju jetru. Virus Sars-Cov-2 osim što napada ćelije pluća, oštećuje i ćelije jetre. Ne treba zanemariti, i treba pažljivo ispitati i efekat lekova koji se primenjuju u terapiji Sars-Cov-2 na jetru.

Iz perspektive kliničara, osim usmerenja na primarnu bolest izazvanu infekcijom korona virusom, treba posvetiti posebnu pažnju i na ostećenja jetre do kojih dolazi pod uticajem virusa, ili kao posledica primene lekova. Pacijentima sa oštećenjem jetre se savetuje primena hepatoprotektiva koji će čuvati funkciju jetre, i smanjiti mogućnost pojave inflamatornih procesa.

Detaljnije:

 https://easl.eu/news/review-summarises-liver-injury-from-human-coronavirus-infections-including-sars-cov-2/

 

Zašto Livercare?

HealthAid Livercare  je jedinstvena kombinacija silimarina, ekstrakata detoksikujućih biljaka- artičoke, žutike, maslačka i kurkume, i lipotropnih faktora. Lipotropni faktori holin, inozitol, metionin i taurin  doprinose zdravlju jetre i celog organizma.

Hepatoprotektivni efekat silimarina se postiže preko nekoliko mehanizama. Silimarin deluje antioksidativno, inhibira lipidnu peroksidaciju, ubrzava detoksikaciju kroz ubrzavanje glukuronidizacije i štiti od iscrpljivanja glutationa.

Silimarin deluje antiinflamatorno tako što inhibira sintezu prostaglandina i leukotrijena, stabilizuje mast ćelije i inhibira migraciju netrofila.

Silimarin ubrzava sintezu proteina u jetri i na taj način podstiče regeneraciju jetre.

Silimarin ispoljava i direktno antivirusno dejstvo.

Ekstrakt sikavice sadrži silibinin, koji je mešavina flavonolignana silibina A i silibina B. Silibinin ispoljava antioksidativno, imunomodulatorno i antivirusno dejstvo.

Mehanizam antivirusnog dejstva silimarina uključuje blokiranje penetracije i replikacije virusa. Silimarin inhibira proliferaciju i sekreciju proinflamatornih citokina. Silibin A i silibin B inhibiraju replikaciju , tako što blokiraju aktivnost RNK polimeraze.

Silimarin ispoljava antiinflamatorno i antivirusno dejstvo , te može pomoći u tretmanu pacijenata koji se leče od virusnih infekcija, uključujući infekcije korona virusom.

Detaljnije:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594650/

https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hep.26179

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016635421830175X

 

Koren maslačka se vekovima koristi kao hepatoprotektivni i antivirusni agens. Koren maslačka utiče na metabolizam lipida. Može umanjiti broj i veličinu adipocita i pojačati aktivnost lipolize. Koren maslačka umanjuje akumulaciju triglicerida u zrelim adipocitima. Hepatoprotektivno dejstvo korena maslačka zasniva se i na sprečavanju štetnih efekata toksina. Koren maslačka deluje i snažno antioksidantno i antiinflamatorno.  Istraživanja dokazuju da fitokomponente korena maslačka mogu da doprinesu u borbi protiv različitih virusa. Antivirusni potencijal korena maslačka ogleda se u uticaju na inhibiciju replikacije virusa.

Detaljnije:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3265450/

https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-8-538#Sec11

http://www.apjtb.org/article.asp?issn=2221-1691;year=2020;volume=10;issue=1;spage=1;epage=10;aulast=Mahboubi

 

Artičoka povoljno deluje na funkciju jetre. Može pomoći u kontroli niova holestrola i triglicerida, kao i posledica poremećaja varenja izazvanih nedovoljnom sekrecijom žuči. Artičoka je bogata cinaropicrinom. Cinaropicrin je je biokomponenta koja poseduje potencijalnu antivirusnu aktivnost.  Cinaropicrin pokazuje i antiinflamatornu, antibakterijsku i antihiperlipidemijsku  aktivnost.  Antivirusno deluje tako što inhibira prodor virusa u ćelije.

Detaljnije

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5143615/

 

Koren žutike sadrži β-ciklodekstrin koji je moćan hepatoprotektiv. Povoljno deluje kod akutnih i hroničnih oboljenja jetre. Tradicinolano se koristi za detoksikaciju i jačanje organizma, kao i za oporavak jetre.

Detaljnije

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3430280/

 

Kurkuma ispoljava snažno antiinflamatorno, antioksidantno, antivirusno i antikancerogeno dejstvo. Kurkuma pokazuje hepatoprotektivno dejstvo na više niovoa. Štiti jetru od oštećenja toksinima, te nivoi ALT, AST, alkalne fosfataze u krvi ostaju napromenjeni, a aktivnost glutationa očuvana.

Osima kurkuminoida, kurkuma sadrži više od 250 različitih terpenoida. Terpenoidi ispoljavaju brojna farmakološka dejstva. Dokazano je antivirusno dejstvo terpenoida kurkume na Sars-Cov. Terpenoidi iz kurkume se vezuju za proteine na membrani virusa i za ćelijske receptore, te na taj način preveniraju vezivanje virusa. Osim toga, inhibiraju enzimsku virusnu ativnost Sars-Cov.

Detaljnije:

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136164/

 

U preparatu Livercare ekstrakti detoksikujućih biljaka su podržani lipotropnim faktorima- metioninom, taurinom, holinom i inozitolom.

 

Metionin je amino-kiselina koja sadrži sumpor koji se koristi za sintezu proteina. Posebno je važan za glutation peroksidazu. Metionin učestvuje u eliminaciji olova i žive, i na taj način doprinosi detoksikaciji jetre. Metionin je lipotropni faktor, sprečava nakupljanje masti, i omogućava normalnu funkciju jetre. Metionin učestvuje u sintezi SAM-e koji deluje antiinflamatorno.

Detaljnije:

https://healthybutsmart.com/l-methionin

 

Taurin je amino-kiselina koja ima značajnu ulogu u metabolizmu masti i liposolubilnih vitamina. Taurin je moćan antioksidans, važan je za optimalni rad mišića, stabilizuje ćelijske membrane, učestvuje u detoksikaciji i neophodan za normalno funkcionisanje nervnog i imunog sistema.

Detaljnije:

https://nutritionreview.org/2014/06/controlling-stress-and-anxiety-naturally/

 

Inozitol je prisutan u svim ćelijskim membranama. Inozitol smanjuje nivo glikemije i reguliše hiperinsulinemije, istovremeno sprečavajući negativne efekte stimulacije insulina na masno tkivo i endokrini sistem. Doprinosi olakšavanju simptoma anksioznosti. Inozitol ima veoma važnu ulogu u metabolizmu masti, osigurava transport masti iz depoa i njihovo pretvaranje u energiju. Podiže nivo energije i povećava izdržljivost. Inozitol deluje antioksidantno, antiinflaamatorno i jača imunitet.

Detaljnije:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6286734/

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7793450

 

Livercare HealthAid neguje i detoksikuje jetru. Briga za jetru je briga za zdravlje.

 

Način primene: Odrasli i deca preko 16 godina jednu do dve tablete dnevno.

  • ne sadrži kvasac, gluten, pšenicu, skrob, mlečne proizvode, so, šećer, veštačke boje, arome, konzervanse.

Share this post