Allergforte

Allergforte

Tokom pandemije najvažnija je prevencija i početni imuni odgovor protiv virusa. Početni imuni odgovor je ključni, i od njega zavisi budući tok bolesti.

Najvažnije su prevencija i zaštita. Ukoliko želite da se zaštitite, birajte maksimalnu zaštitu i Allergforte HealthAid. Allergforte HealthAid sadrži 7 direktnih i indirektnih antivirusnih agenasa.

Allergforte tablete su jedinstvena kombinacija vitamina, mikroelemenata i biljnih ekstrakata sa dokazanim antiinflamatornim, antioksidativnim, antialergijskim i imunomodulatornim dejstvom. Pružaju sinergističku podršku osobama sa sezonskom preosetljivošću na alergene.

Allergforte sadrži nutrijente u dozama nekoliko puta većim u odnosu na dnevne potrebe, sa ciljem da se brže aktivira kako specifični, tako i nespecifični imunitet u borbi protiv patogena. Posebno aktivira T ćelije koje su prve u borbi protiv virusa.

Allergforte sadrži prirodni oblik E vitamina, koji ima neuporedivo veću biološku aktivnost u odnosu na sintetski. E vitamin je jedan od najmoćnijih antioksidanasa koji direktno deluje antivirusno.

Vitamin E je najmoćniji liposolubilni antioksidans koji može da zaštiti polinezasićene masne kiseline od oksidacije, da reguliše produkciju reaktivnih oblika kiseonika i azota. Osim što je snažan  antioksidans, E vitamin štiti ćelijske membrane imunih ćelija i vrlo je važan za njihovu aktivnost.

Imunomodulatorni efekat E vitamina se ogleda kroz uticaj na regulisanje funkcije dendritičkih ćelija, makrofaga, NK ćelija, T i B ćelija.

 

Mnoge studije dokazuju povećanu produkciju limfocita kao odgovor na mitogenu stimulaciju, pojačanu reakciju odložene hipersenzitivnosti, veću produkciju IL-2  i smanjenu produkciju IL-6, uz dodatak E vitamina.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6266234/

 

Imunomodulatorni efekat E vitamina se zasniva na:

*smanjenoj produkciji PGE2 uz inhibiciju aktivnosti CoX2

*poboljšanoj efikasnosti formiranja imunoloških veza u T ćelijama i iniciranjem signala za aktiviranje T ćelija

*modulaciji ravnoteže Th1/Th2

*povećanju aktivnosti NK ćelija

*promeni u dendritičkoj funkciji, povećanoj produkciji IL-2 i smanjenoj produkciji IL-6 i IL-12

 

C vitamin deluje sinergistički sa E vitaminom i potencira njegovo dejstvo. C vitamin smanjuje sekreciju i ubrzava razgradnju histamina. Koncentracija vitamina C u plazmi brzo opada tokom stresa i infekcije.Vitamin C doprinosi imunološkoj odbrani podržavajući različite ćelijske funkcije urođenog i stečenog imunološkog sistema. Doprinosi održavanju redoks integriteta ćelija. Vitamin C se nakuplja u fagocitnim ćelijama, kao što su neutrofili, i može da pojača hemotaksiju, fagocitozu, stvaranje reaktivnih vrsta kiseonika i, na kraju, ubijanje mikroba. Suplementacija vitaminom C ima pozitivan učinak na respiratorne i sistemske infekcije.

https://www.nutraingredients.com/Article/2020/03/25/Hospital-turns-to-high-dose-vitamin-C- to-fight-coronavirus

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7110025/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6521194/ https://mp.weixin.qq.com/s/bF2YhJKiOfe1yimBc4XwOA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6163284/

 

Vitamini C i E su podržani selenom.

Selen je jedan od najvažnijih mikronutrijenata, snažan je antioksidans i štiti ćelije i tkiva od štetnog dejstva slobodnih radikala. Učestvuje u preko 200 enzimskih reakcija. Esencijalan je za metabolizam i sintezu tiroidnih hormona, te je veoma važan za normalno funkcionisanje štitaste žlezde. Pored toga, deluje antikancerogeno. Dokazano je snažno  imunomodulatorno dejstvo selena.

Zajedno sa E vitaminom, selen je važan medijator zaštite od oksidativnog stresa. Studije dokazuju da nedostatak selena i E vitamina rezultiraju većom virusnom patogenošću i izmenjenom imunološkom reakcijom. Osim toga, nedostatk selena i vitamina E mogu rezultirati specifičnom virusnom mutacijom, menjajući relativno benigne viruse u veoma virulentne.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17046271

 

Allergforte sadrži i kvercetin.

Kvercetin dokazano inhibira Sars-Cov!

Kvercetin je bioflavonoid koji ispoljava snažnu antiinflamatornu i imunomodulatornu aktivnost. Njegova antioksidativna svojstva mogu pomoći u smanjenju inflamacije,  i ublažavanju simptoma alergije. Studije pokazuju da kvercetin smanjuje markere upale u ljudskim ćelijama, uključujući TNFα i IL-6. Veliki broj studija takođe dokazuje da kvercetin  ima širok spektar bioloških delovanja-antikarcinogeno, antiinflamatorno i antivirusno. Istraživanja sugerišu da kvercetin povećava bioraspoloživost C vitamina.

Studija dokazuje da kvercetin pokazuje antivirusnu aktivnost preko interakcije sa  virusnim HA proteinom, te da može blokirati ACE2 receptore na ćelijama za koje se vezao korona virus, na osnovu čega zaključujemo da kvercetin inhibira prodor virusa korona u ćeliju.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17046271

https://www.mcgill.ca/oss/article/health/quercetin-take-or-not-take

 

Allergforte sadrži ekstrakt rizoma kurkume.

Kurkuma ima izraženu moćnu antiinflamatornu aktivnost.

Pored kurkuminoida, kurkuma sadrži više od 250 različitih terpenoida. Ova lipofilna jedinjenja se bolje apsorbuju nego kurkuminoidi, i ispoljavaju brojna farmakološka dejstva. Studija se fokusira na fiziološka dejstva terpenoida. Konkretno, studija dokazuje antivirusno dejstvo terpenoida kurkume na Sars-Cov. Terpenoidi iz kurkume se vezuju za proteine na membrani virusa i za ćelijske receptore, te na taj način preveniraju vezivanje virusa. Osim toga, inhibiraju enzimsku virusnu ativnost Sars-Cov.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136164/

 

U sastav Allregforte ulazi bromelain.

 

Bromelain je proteolitički enzim koji razara kininske i fibrinske veze preko stimulacije plazmina. Bromelain je snažan terapeutski agens i širom sveta se koristi kod različitih bolesti, kao što su bronhitis, sinuzitis, alergijski rinitis…Rezultati studija pokazuju da bromelain ima antivirusni potencijal. Bromelain može da uzrokuje oštećenje na membrani virusa, odnosno na proteinima virusa. Na ovaj način virus se oštećuje i gubi sposobnost reprodukcije, te biva uništen. Zbog ovih pozitivnih efekata, bromelain se često koristi kod različitih virusnih infekcija, čak i kod HPV, HIV, hepatitis C i B. Imajući u vidu mehanizam dejstva bromelaina, očekuje se efikasnost i kod SARS-Cov.

https://www.researchgate.net/publication/26563756_

https://medwelljournals.com/abstract/?doi=jeasci.2018.3125.3130

 

Allergforte sadrži i ekstrakt kore primorskog bora.

 

Ekstrakt kore primorskog bora je veoma važan za zdravlje pluća i kompletni respiratorni trakt, što je od suštinskog značaja za sprečavanje komplikacija izazvanih korona virusima. Ekstrakt kore primorskog bora sadrži oligomerne proantocijanidinske komplekse koji su poznati po antioksidativnoj aktivnosti. Osim toga, imaju dokazano antivirusno, antiinflamatorno i antialergijsko dejstvo.Antioksidansi u ekstraktu kore primorskog bora su bioflavonoidi, katehini, epikatehini, procijanidini i polifenoli. Antioksidativni potencijal ekstrakta kore primorskog bora je ravna potencijalu C vitamina, E vitamina, koenzima Q10 i alfa lipoiske kiseline. Ekstrakt kore primorskog bora pomaže organizmu da regeneriše C vitamin i prevodi ga u aktivnu formu. Moćan je antioksidans i antiinflamator, čuva pluća i kompletan respiratorni trakt. Ekstrakt kore primorskog bora efikasno doprinosi kontroli simptoma alergijske astme i umanjuje potrebu za lekovima. Studije dokazuju da ekstrakt kore primorskog bora može značajno pomoći zdravlju i opštem stanju kod pacijenata koji imaju HOBP.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3203267/

 

Način primene: Odrasli i deca preko 14 godina jednu tabletu dnevno

Share this post